Hoe nu verder?

Je hebt de informatie op diverse pagina’s gelezen en je hebt het gevoel dat Dadoen iets voor je kan betekenen. Dat vinden we alleen maar fijn voor je en we maken graag kennis. Graag vertellen we je wat nu de vervolgstappen zijn en hoe we te werk gaan. 

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via het contactformulier op de website. Ook kun je mailen naar info@dadoen.nl of telefonisch contact opnemen. Een eerste contact bij Dadoen is vrijblijvend. Er vindt binnen 2 werkdagen altijd een eerste gratis telefonische kennismaking plaats. Hierin kijken we of Dadoen wat voor jou kan betekenen en of jij het aanbod na een korte uitleg passend denkt te vinden bij jouw klachten.

Hierna volgt het plannen van een eerste intakegesprek, waarin we nader kennis zullen maken. Er zullen van te voren intakeformulieren verzonden worden aan je. Deze formulieren dienen voor het eerste gesprek weer aanwezig te zijn bij Dadoen. Verder is het van belang dat je je identiteitsbewijs meeneemt. Legitimatie is wettellijk verplicht.

Hoe_nu_verder_01

Intakegesprek & werkwijze

Tijdens het intakegesprek maken we nader kennis, de  eerste werkdoelen vastgesteld op basis van jou hulpvraag. Afhankelijk van de eventuele wachtlijst* wordt er een eerste sessie ingepland.

Hierna volgen 3 tot 6 observatiesessies, waarna er een behandelverslag wordt opgesteld en de definitieve doelen worden vastgesteld. Tevens wordt er een schatting gemaakt van het aantal sessies dat nodig zal zijn voor de therapie.

Tussentijds zullen de doelen worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Op aanvraag kun je hier een verslag van ontvangen. Dit kan soms handig zijn voor je werkgever of als documentatie voor jezelf om later nog eens terug te lezen.
Vanuit de evaluatie zal worden bekeken of de therapie nog verder wordt voortgezet of dat er kan worden afgesloten. Ook kan er gekeken worden naar een eventuele doorverwijzing, als blijkt dat de therapie onvoldoende aansluit of er meer nodig is.

Wanneer de therapie beëindigd wordt, zal er (op aanvraag) een eindverslag worden gemaakt maken over het verloop van de therapie. Uiteraard ontvang je dit eindverslag en zal deze wanneer wenselijk ook worden verstuurd naar een eventuele verwijzer.

*wachtlijst | Dadoen probeert een wachtlijst zo veel mogelijk te beperken. Echter kan het voorkomen dat je toch moet wachten voordat de behandeling kan starten. De huidige wachttijd is momenteel 4 weken.

Afmelden voor een sessie | Mocht je verhinderd zijn voor een afspraak, door bijvoorbeeld ziekte, geef dit dan uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de betreffende afspraak door. Dit kan telefonisch of per e-mail. Let op, bij afmelding, minder dan 24 uur voor aanvang zal er een bedrag van € 50,- gebracht worden.

2023 Alle rechten voorbehouden

Design: Studio P 
Fotografie: Wilma Rekkers

Praktijk voor ervaringsgerichte behandeling en begeleiding voor jongeren en volwassenen.

2023 Alle rechten voorbehouden

Design: Studio P 
Fotografie: Wilma Rekkers