Aanbod

Ervaringsgerichte behandeling en begeleiding

Beeldende (vak)therapie | ArVT | Begeleiding (preventieve zorg, pre-zorg en nazorg)
Ervaringsgerichte gesprekken | EMDR | Naar buiten (wandelen, lopen, running)
Trainingen, workshops voor professionals | Creatief op maat, talent gezocht!

 

Vaak lopen de vormen van therapeutisch aanbod door elkaar heen, omdat Dadoen maatwerk levert. Doen wat nodig is staat dan ook centraal.

Beeldende (vak)therapie

Beeldende (vak)therapie is een ervaringsgerichte therapie die ondersteunt bij psychische, sociale en/of emotionele klachten. Het ervaringsgerichte karakter van de therapie zorgt ervoor dat de basis ligt bij het doen en ervaren. Vanuit deze praktische werkwijze ervaar, ontdek en verwerk je. Een veel gehoorde uitspraak in de praktijk is; ‘ik weet het allemaal precies, maar het lukt me niet het ‘anders’ te voelen of het om te kunnen zetten in ander ‘gezond’ gedrag’. Beeldende therapie ondersteunt hierin door op een andere wijze om te gaan met de klachten, door te doen en te ervaren en weer in contact te komen met je gevoelens. 

Naast beeldende therapie maakt Dadoen zonodig en binnen de kennis van de therapeut ook gebruik van andere vaktherapeutische technieken. Hierbij kun je denken aan bewegings, muziek en drama activiteiten.

ArVT

Affect regulerende vaktherapie, het is een interventie die Dadoen binnen de (ervaringsgerichte) behandelingen vaak toepast. Er wordt uitgegaan van een verstoord proces in de mens, waarin je door externe en/of interne factoren geen gebruik meer kunt maken van je krachten en het nodig is middels een verworven coping je te beschermen voor je kwetsbaarheden. Hierdoor raak je verwijderd van het essentiële voelen (affecten) die nodig zijn om met volle overgave te kunnen leven. Het is in eerste instantie geschreven ten behoeve van kinderen, echter is het ook toepasbaar binnen de behandeling van jongeren en volwassenen.

ArVT legt de interventie als volgt uit: Affectregulerende Vaktherapie (ArVT) is een ervaringsgerichte behandeling, met als doel affectregulatievaardigheden bevorderen. Een goede affectregulatie is voorwaardelijk voor het ontwikkelen van cognitief leren en zelfregulatie. Zelfregulatie is het aan kunnen passen van gedrag aan de omgeving (Verheugt-Pleiter, J.E.& Zevalkink, J. in Schmeets 2005).

Door samen met de vaktherapeut activiteiten te doen, gericht op het gewaarworden en waarnemen van lichamelijke sensaties, behoeften en gevoelens, leer je te reflecteren en delen over wat je doet, voelt en denkt. Voor meer informatie verwijzen we naar de website: https://www.affectregulerendevaktherapie.nl/interventie

Begeleiding (preventieve zorg, pre-zorg en nazorg)

Soms heb je gewoon een steuntje in de rug nodig. Geen ingewikkeld therapie traject, maar enkele gesprekken of zo nu en dan een beeldende sessie helpen je om je staande te houden en je leven te leven zoals jij dat wil. Daarnaast is er ook mogelijkheid voor begeleiding voorafgaand aan een therapietraject om de wachtlijst te overbruggen, ten behoeve van stabilisering, ondersteuning. Ook na een traject kan Dadoen bijdragen aan een nazorgtraject.

Ervaringsgerichte gesprekken

Dadoen biedt ondersteunende en inzichtgevende gesprekken aan. Vanuit verschillende therapievormen (CGT, MBT, ACT) maakt Dadoen gebruik van de verschillende methoden om jou te ondersteunen en weer in je kracht te zetten. Ook hierin zal de leidraad het doen en ervaren zijn. Dadoen blijft leren waardoor er steeds nieuwe methodieken bij komen.

EMDR

Dadoen biedt EMDR aan voor milde tot matige klachten (enkelvoudige problematiek). EMDR is een vorm van trauma/angst behandeling die veel wordt toegepast, vaak met goede resultaten. Er vinden geen uitgebreide gesprekken plaats en de behandelduur is vaak kort. Je praat met de therapeut over de ingrijpende gebeurtenis en de gedachten en gevoelens waarvan je het meeste last hebt. Door je af te leiden van die gedachten en gevoelens, wordt de herinnering eraan minder heftig. De therapeut zal je in het gesprek waarin EMDR wordt afgestemd, uitleg geven over hoe we te werk gaan

Runningtherapie

Sporten is niets voor mij, ik kan niet ‘hard’lopen, ik heb een slechte conditie, ik ben veel te moe, ik heb geen spieren, ik ben toch veel te zwaar, ik heb nergens zin in, ik ben super chaotisch en snel afgeleid, ik durf maar amper naar buiten, ik voel me somber…. Herkenbaar?

Dan is running therapie wat voor jou!

Runningtherapie is een vorm van therapie met als doel je psychische conditie en welzijn te verbeteren. Er wordt gebruik gemaakt van ‘hard’lopen. Al is het woord hard eigenlijk niet het juiste woord. Juist de langzame opbouw, bewustwording van je lijf in context met je omgeving zijn onderdelen die belangrijk zijn binnen deze vorm van therapie.

Runningtherapie kan ingezet worden als individueel traject of je kunt lopen in een groepje. Het is tevens een mooie aanvulling naast een vorm van gesprekstherapie, bij bijvoorbeeld een psycholoog.

Wat kan het je opleveren?

 • je voelt je letterlijk beter in je vel
 • je concentratie verbetert
 • je motivatie, zin om dingen te doen verbetert
 • je ervaart meer rust in je hoofd
 • je slaapt beter
 • je voelt je rustiger
 • je angst neemt af
 • je staat actiever in het leven
 • je psychische en lichamelijke conditie verbetert
 • je ontdekt dat je wel kunt ‘hard’ lopen!

 

Meer informatie? Neem vrijblijvend telefonisch contact op of laat een berichtje achter via het contactformulier op de website.

Creatief op maat, talent gezocht!

Dadoen biedt creatieve lessen aan op maat voor kinderen en jongeren die geen aansluiting vinden bij het reguliere creatieve aanbod en/of op het gebied van begeleiding net wat extra’s nodig hebben. Kinderen en jongeren waarvoor creatief op maat passend is;

AD(H)D | Autisme | Concentratieproblemen en leerproblematiek | Ontwikkelingsachterstand  
Gedragsproblemen | Faalangst | Onzekerheid / laag zelfbeeld| Gedragsproblemen | NAH

Het doel van creatief op maat is kinderen en jongeren een mogelijkheid geven plezier te beleven aan het werken met creatieve materialen. Daarnaast geloven wij in talent en willen we samen met het kind/ de jongere kijken hoe we dit tot uiting kunnen laten komen!

Wat onderscheid Creatief op Maat van het therapeutische aanbod?

Het is geen therapie maar begeleiding. Het doel is vooral plezier hebben en een kind de mogelijkheid te geven zijn creativiteit verder te ontwikkelen binnen een veilige setting.

Er wordt geen gebruik gemaakt van verslagen en een behandelplan. Het plan is namelijk duidelijk bij aanvang; ontwikkelen van creativiteit en plezier maken! Uiteraard ontwikkel je jezelf en groei je binnen het creatief bezig zijn, het is laagdrempeliger en het ‘moeten’ behalen van doelen speelt geen rol. Net zoals bij regulier aanbod, kom je voor je plezier en staat dit voorop!

Wat kun je zoal doen bij creatief op maat?

Eigenlijk wel ALLES! Werken met verschillende materialen van klei tot steen, verf, krijt… eigenlijk alles wat onder creatief bezig zijn valt. Heb je een leuk idee? Laat het weten dan kunnen we ermee aan de slag! Heel kostbaar materiaal doen we in overleg.

Waarom kies je voor creatief op maat en niet voor een regulier creatief aanbod?

Omdat je je niet prettig voelt in een groep, je wat extra ondersteuning nodig hebt, je het erg spannend vindt met andere kinderen en er nog niet aan toe bent om deze stap te zetten, je talent hebt maar het niet tot uiting kunt brengen omdat je hoofd zo vol zit en je te snel afgeleid bent….

Wat zijn ontwikkelingen die je door kunt maken wanneer je deel neemt aan Creatief op Maat?

 • Ontwikkelen van meer zelfvertrouwen
 • Talent ontwikkeling
 • Ontdekken wat je leuk vindt en wat niet
 • Iets af kunnen maken
 • Trots zijn op je werk en jezelf
 • Ontwikkelen van doorzettingsvermogen
 • Plezier kunnen maken
 • Iets vinden om te kunnen ontspannen

Tot slot, 1 keer per jaar organiseert, Creatief op Maat een tentoonstelling voor ouders, opa’s, oma’s en andere betrokkenen. Je mag je kunstwerken dan laten zien. Uiteraard alleen als je dat graag wilt!

Voor praktische informatie zoals kosten en het maken van een afspraak verwijs ik je naar het contactformulier. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Trainingen, workshops voor professionals

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

2023 Alle rechten voorbehouden

Design: Studio P 
Fotografie: Wilma Rekkers

Praktijk voor ervaringsgerichte behandeling en begeleiding voor jongeren en volwassenen.

2023 Alle rechten voorbehouden

Design: Studio P 
Fotografie: Wilma Rekkers