Aanbod

Ervaringsgerichte behandeling en begeleiding

Beeldende (vak)therapie | ArVT | Begeleiding (preventieve zorg, pre-zorg en nazorg) |
Ervaringsgerichte gesprekken | EMDR | Naar buiten (wandelen, lopen, running) | Trainingen, workshops voor professionals

Vaak lopen de vormen van therapeutisch aanbod door elkaar heen, omdat Dadoen maatwerk levert. Doen wat nodig is staat dan ook centraal.

Beeldende (vak)therapie

Beeldende (vak)therapie is een ervaringsgerichte therapie die ondersteunt bij psychische, sociale en/of emotionele klachten. Het ervaringsgerichte karakter van de therapie zorgt ervoor dat de basis ligt bij het doen en ervaren. Vanuit deze praktische werkwijze ervaar, ontdek en verwerk je. Een veel gehoorde uitspraak in de praktijk is; ‘ik weet het allemaal precies, maar het lukt me niet het ‘anders’ te voelen of het om te kunnen zetten in ander ‘gezond’ gedrag’. Beeldende therapie ondersteunt hierin door op een andere wijze om te gaan met de klachten, door te doen en te ervaren en weer in contact te komen met je gevoelens. 

Naast beeldende therapie maakt Dadoen zonodig en binnen de kennis van de therapeut ook gebruik van andere vaktherapeutische technieken. Hierbij kun je denken aan bewegings, muziek en drama activiteiten.

ArVT

Affect regulerende vaktherapie, het is een interventie die Dadoen binnen de (ervaringsgerichte) behandelingen vaak toepast. Er wordt uitgegaan van een verstoord proces in de mens, waarin je door externe en/of interne factoren geen gebruik meer kunt maken van je krachten en het nodig is middels een verworven coping je te beschermen voor je kwetsbaarheden. Hierdoor raak je verwijderd van het essentiële voelen (affecten) die nodig zijn om met volle overgave te kunnen leven. Het is in eerste instantie geschreven ten behoeve van kinderen, echter is het ook toepasbaar binnen de behandeling van jongeren en volwassenen.

ArVT legt de interventie als volgt uit: Affectregulerende Vaktherapie (ArVT) is een ervaringsgerichte behandeling, met als doel affectregulatievaardigheden bevorderen. Een goede affectregulatie is voorwaardelijk voor het ontwikkelen van cognitief leren en zelfregulatie. Zelfregulatie is het aan kunnen passen van gedrag aan de omgeving (Verheugt-Pleiter, J.E.& Zevalkink, J. in Schmeets 2005).

Door samen met de vaktherapeut activiteiten te doen, gericht op het gewaarworden en waarnemen van lichamelijke sensaties, behoeften en gevoelens, leer je te reflecteren en delen over wat je doet, voelt en denkt. Voor meer informatie verwijzen we naar de website: https://www.affectregulerendevaktherapie.nl/interventie

Begeleiding (preventieve zorg, pre-zorg en nazorg)

Soms heb je gewoon een steuntje in de rug nodig. Geen ingewikkeld therapie traject, maar enkele gesprekken of zo nu en dan een beeldende sessie helpen je om je staande te houden en je leven te leven zoals jij dat wil. Daarnaast is er ook mogelijkheid voor begeleiding voorafgaand aan een therapietraject om de wachtlijst te overbruggen, ten behoeve van stabilisering, ondersteuning. Ook na een traject kan Dadoen bijdragen aan een nazorgtraject.

Ervaringsgerichte gesprekken

Dadoen biedt ondersteunende en inzichtgevende gesprekken aan. Vanuit verschillende therapievormen (CGT, MBT, ACT) maakt Dadoen gebruik van de verschillende methoden om jou te ondersteunen en weer in je kracht te zetten. Ook hierin zal de leidraad het doen en ervaren zijn. Dadoen blijft leren waardoor er steeds nieuwe methodieken bij komen.

EMDR

Dadoen biedt EMDR aan voor milde tot matige klachten (enkelvoudige problematiek). EMDR is een vorm van trauma/angst behandeling die veel wordt toegepast, vaak met goede resultaten. Er vinden geen uitgebreide gesprekken plaats en de behandelduur is vaak kort. Je praat met de therapeut over de ingrijpende gebeurtenis en de gedachten en gevoelens waarvan je het meeste last hebt. Door je af te leiden van die gedachten en gevoelens, wordt de herinnering eraan minder heftig. De therapeut zal je in het gesprek waarin EMDR wordt afgestemd, uitleg geven over hoe we te werk gaan

Runningtherapie

Sporten is niets voor mij, ik kan niet ‘hard’lopen, ik heb een slechte conditie, ik ben veel te moe, ik heb geen spieren, ik ben toch veel te zwaar, ik heb nergens zin in, ik ben super chaotisch en snel afgeleid, ik durf maar amper naar buiten, ik voel me somber…. Herkenbaar?

Dan is running therapie wat voor jou!

Runningtherapie is een vorm van therapie met als doel je psychische conditie en welzijn te verbeteren. Er wordt gebruik gemaakt van ‘hard’lopen. Al is het woord hard eigenlijk niet het juiste woord. Juist de langzame opbouw, bewustwording van je lijf in context met je omgeving zijn onderdelen die belangrijk zijn binnen deze vorm van therapie.

Runningtherapie kan ingezet worden als individueel traject of je kunt lopen in een groepje. Het is tevens een mooie aanvulling naast een vorm van gesprekstherapie, bij bijvoorbeeld een psycholoog.

Wat kan het je opleveren?

  • je voelt je letterlijk beter in je vel
  • je concentratie verbetert
  • je motivatie, zin om dingen te doen verbetert
  • je ervaart meer rust in je hoofd
  • je slaapt beter
  • je voelt je rustiger
  • je angst neemt af
  • je staat actiever in het leven
  • je psychische en lichamelijke conditie verbetert
  • je ontdekt dat je wel kunt ‘hard’ lopen!

 

Meer informatie? Neem vrijblijvend telefonisch contact op of laat een berichtje achter via het contactformulier op de website.

Trainingen, workshops voor professionals

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

2023 Alle rechten voorbehouden

Design: Studio P 
Fotografie: Wilma Rekkers

Praktijk voor ervaringsgerichte behandeling en begeleiding voor jongeren en volwassenen.

2023 Alle rechten voorbehouden

Design: Studio P 
Fotografie: Wilma Rekkers